Визен режим

Гранични премини

Воздушни: Аеродром Подгорица (TGD) и Аеродром Тиват (TIV) - www.montenegroairports.com

Друмски: со Србија ( Ранче, Чемерно, Добраково, Драченовац, Вуче), со Косово (Кула), со Албанија (Божај, Сукобин, Грнчар), со БиХ (Ситница, Илино брдо, Враќеновиќи, Крстац, Нудо, Шќепан Поље, Метаљка, Шула), со Хрватска (Дебели брег, Кобила)

Железнички: Бијело Поље и Тузи

Поморски: пристаништа: Бар, Будва, Котор, Зеленика, Кумбор (Портонови)

ВИЗЕН РЕЖИМ - www.mvp.gov.me

Пријава на престој

Во тек на престојување во Црна Гора во обрвска сте да извршите пријава и одјава на вашиот престој.

До колку престојувате во хотел, приватен смештај или некој други угостителски објект, вашиот домаќин е должен да го пријави вашиот престој во рок од 12 сати од вашето доаѓање и да изврши одјава на вашиот престој.

До колку сте странци и во Црна Гора престојувате туристички, а не ги користите услугите на давателот на местото за смештај, својот престој можете да го пријавите во локалната туристичка агенција или во полиција во местото каде што престојувате, односно преку надлежниот орган на локалната управа во рок од 24 часа од доаѓање.

Доколку во Црна Гора престојувате во повеќе општини, престојот сте должни да го пријавите во секоја општина во која останувате подолго од 24 часа.

Пријавата е предмет на контрола !

ПРЕМИН НА ГРАНИЦА НА МЕСТА БЕЗ ГРАНИЧЕН ПРЕМИН

Доколки планирате планинарска тура која го вклучува поминот на границата на места без гранични премини (на пр.на Проклетије, Хајла, Љубишња, Камена Гора, Маглич, Орјен....) потребно е да ја испоштовате законската процедура.

Неопходно е да упатите барање за премин на граница на места на кои нема граничен премин до надлежните институцији, односно до гранична полиција на државата од која излегувате. Граничната полиција на државата од која излегувате ќе ги превземе сите потребни мерки со цел да ви обезбеди несметан премин.

Во тек на планирање на излез од Црна Гора и нејзината граница надвор од официјалните гранични премини, упатите барање до Испостава на гранична полиција која е надлежна за тој реон (контакт во додатокот) и тие благовремено ќе ви ја достават повратната информација. Надлежната организациона единица на граничната полиција во соработка со граничната полиција на соседната држава ќе ги обезбеди сите можни услови за вашиот несметан и сигурен премин за тоа ќе ве известат.

Барањето може да се поднесе за групи како и за индивидуални премини на границата.

Доколку не сте сигурни на кој реон му припаѓа областа за која поднесувате барање, ве молиме вашето барање да го пратите по емаил адреса на: direktor@policija.me или sefkabineta@policija.me.

Со пополнет формулар потребно е да се прати и скенирана патна легитимација исто така со помош на емаил или факс.

Движење на куќни миленици

Во склад со Правилникот за услови за некомерцијално движење на куќни миленичиња „Куќни миленици – кучиња, мачки можат некомерцијално да се движат (до 5 домашни миленици, не помлади од три месеци) доколку:

  • Се идентификувани на прописен начин,
  • Ги прати пасош
  • Се вакцинирани против беснило
  • Се постари од 12 недели од дента на примање на вакцината
  • Е поминат 21 ден од дента на вакцинација доколку е правата вакцина против беснило
  • Е направен тест на титрација на антителата против беснило 30 дена по датумот на вакцинирање и најмалку три месеци пред датумот на некомерцијалното движење
  • Се во тек на влез и излез од Црна Гора третирани против ехилококус мултилокуларис на пропишан начин
  • Ги прати ветеринарските сертификати за здравствената состојба.
  • Внес на домашни миленици се одобрува доколку ги прати ветеринарски пасош и соодветен ветеринарски сертификат за некомерциално движење на домашни миленици кои ги издава официален ветеринар од државата од која доаѓа. Во прилог се наоѓа и модел на сертификат за некомерциално движење на кучиња и мачки во Црна Гора.

 

Animal health certificate for the non-commercial movement into Montenegro

Оваа страница користи „Kолачиња“ за да обезбеди подобро корисничко искуство. Ако сакате да ги блокирате "Колачињата", поставете го прелистувачот.